Zapraszamy do skorzystania z nowej Platformy 2.0

Kliknij tutaj aby przejść
PLATFORMA ISKO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno budowlanej zaplecza magazynowo-logistycznego ISKO sp. z o.o. Grupa SBS, NIP: 633-20-46-248 w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Świerczewskiego 82; WND-RPSL.01.02.02-00-194/08-02

Nazwa Beneficjenta: ISKO sp. z o.o. Grupa SBS
Wartość projektu: 2 171 600,00 zł
Wielkość dofinansowania: 750 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i Budżetu Państwa

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl Projekt rozbudowy istniejącej infrastruktury budowlano – technicznej polega na:

  1. Rozbudowie i modernizacji zaplecza magazynowo-logistycznego
  2. Wprowadzeniu innowacyjnej technologii systemu przyjęć i wydań produktów w oparciu o kody kreskowe,
  3. Stworzeniu optymalnych warunków składowania i transportu produktów oraz warunków pracy i BHP
  4. Wprowadzeniu systemu informatycznego do obsługi klientów poprzez Internet
  5. Wdrożeniu do sprzedaży nowych innowacyjnych produktów
Copyright © 2022 by ISKO
Projekt i wykonanie: Studio MH
4